Izdvajamo PDF Print E-mail

Sustav višegodišnjeg poslovanja u jednoj bazi. Dvije metode vođenja NC: srednje prosječno ponderirana i FIFO.
Neprekidna provjera dokumenata i zalihe. Više porezno tarifiranje. Višejezičnost.


Neograničen broj dokumenta, partnera, skladišta i stavaka.
Praćenje po mjestu troška, pozicijama, djelatnicima, referentima, mjestima isporuke.

 

Transferi

Uvoz
Iz maloprodajnih kasa (Horizont.POS)
Specifični vezan uz određene tvrtke
MSExcel-om matični podaci
Izvoz
Artikala i stanja zaliha (Win@POS)
Tvrtka Salda konti / glavna knjiga
Specifični vezan uz određene tvrtke

Autorizacija

- Moguća 3 nivo-a: administrator, referent, preglednik
- Definiranje vidljivosti izbornika za svakog djelatnika pojedinačno
Opcije vezane uz super administratora:
Razdoblje upisa dokumenata
Matična valuta
SQL Query
Servis baze
Zaključivanje baze

Komitenti

- Komercijalist – za određenog kupca veže se određeni komercijalist koji je moguće kako iskoristiti tako i izmijeniti u unosu dokumenata
- Rabatne grupe
- Cjenici – sustav n cjenika (vidi točku cjenici)
- Mjesta isporuke

Asortimani

- Tipovi asortimana: artikl; složeni artikl za proizvodnju; složeni artikl za gastro; usluga; promo; set; paket
- Normativi po složenim artiklima
- Bar kod - sustav n bar kodova koji mogu imati do 4 svojstva
- Grupe - sustav n grupa i n podgrupa (granule)
- Pomoćne jedinice mjere - moguće definirati n pomoćnih jedinica po određenim odnosima

Naljepnice (deklaracije)

- Vezano uz program NiceLabel Pro kojim se mogu definirati sve moguće vrste naljepnica na sve vrste printera
- Mogućnost definiranja polja po određenim grupama
- Mogućnost unosa stanja skladišta po određenim kalkulacijama i njihovom raspoloživom količinom
- Mogućnost unosa ili oduzimanja svih artikala po određenim kalkulacijama
- Mogućnost povećanja / smanjenja određene količine na sve zadane naljepnice

Cjenici

- Mogućnost kreiranja cjenika samo za određeno skladište
- Gastro cjenici
- Promo cijene sa određenim razdobljem valjanosti

Sustav komisione robe

- Artikl vezan uz određenog komisionog komitenta
- Komisiona kalkulacija
- Komisiona knjiga popisa
- Odjavna lista

Sustav ugostiteljstva

- Gastro cjenici (vidi točku cjenici)
- Skladište tipa ugostiteljstvo
- Rad sa sastavnim (sirovine), složenim (normativi) artiklima i trgovačkom robom (roba koja ulazi u knjigu popisa)
- Automatska izrada izdatnice koja razdužuje normative po složenom artiklu izlazne fakture

Sustav proizvodnje

- Skladište tipa proizvodnje - namjena mu je informativnog skladišta na koje se vežu izdatnice koje razdužuju određene sirovine
- Nalog za proizvodnju - izrada primkom na određeno skladište složenog artikla te automatsko razduživanje sirovine po određenim normativima uz pomoć izdatnice na skladište tipa proizvodnja

Sustav rezervacije

- Rezerviranje određenog artikla vezanog uz određeno skladište i određenog djelatnika, po mogućnosti i uz određenog kupca
- Određivanje valjanosti određene rezervacije
- Pregled rezerviranih artikala i izdanih rezervacija po određenim fakturama

Sustav inventure

- Popisna lista
- Stanje na dan
- Stanje na period
- Upis inventure:
Po sektorima
Prijepis stanja sa zalihe u stanje inventure
Stanje zalihe na određeni dan (znači da je moguće upisati stariju inventuru)
Mogućnost izrade kalkulacije viškova / manjkova zajedno ili odvojeno
Spremanje unesene inventure za određeno skladište (po sektorima) na određeni dan

Sustav reversa

Ulazni i izlazni revers
Evidencijsko skladište
Evidencijska lista
Unos vraćene robe
Automatska izrada računa na robu koja se ne vraća
Skladišna otpremnica i skladišna primka - dokumenti koji razdužuju odnosno zadužuju skladište samo po količini
Kumulativni računi - računi vezani uz određeno razdoblje po određenim kupcima ili po određenim otpremnicama (skup otpremnica)
Dodatni podaci stavke - podaci poput serijskog broja, datuma proizvodnje i valjanosti koji se mogu pratiti po određenim izvještajima, a razdužuju se po određenom odabiru
Tečajna lista - mogućnost transfera tečaja na dan sa Interneta (HNB)

Ispisi

- Ispisi dokumenata po definiciji
- Ispis tabela po definiciji
- Ispis tabela

Pregledi tabela

- razrađen i jednostavan sustav vidljivost kolona vezan uz svakog korisnika pojedinačno
- mogućnost spremanja pregleda za korištenje ostalim korisnicima
- mogućnost jednostavnog i brzog definiranja (prilagođavanja) određenih pregleda direktno kroz bazu
- Automatsko otvaranje odgovarajućih opcija programa po određenom artiklu ili dokumentu (analitička kartica; kartica artikla; lager lista; itd…)

Specifični izvještaji - mogućnost kreiranja posebnih izvještaja po naputku korisnika uz jednostavno korisničko sučelje
Direktna veza sa poslovnim izvještajima

 

 
    Korisnička zona