Integriranost PDF Print E-mail

Horizont.Financijsko se temelji na jednokratnom unosu podataka čime se garantira integritet i točnost podataka. Povezivost sa MS Office i ostalim uredskim alatima čine kvalitetnu cjelinu i snažnu podlogu odlučivanju.

 
    Korisnička zona