Razvoj proizvoda PDF Print E-mail

Nova generacija modula Horizont.Financijskosadržava nekoliko granula kao što su Likvidatura, Platni promet, Knjige, Blagajničko poslovanje, Glavna knjiga, Osnovna sredstva, Sitni inventar, ....

 


Korisnička zona