Horizont.Biro opis PDF Print E-mail

Na pregledan način i uz jednostavna pretraživanja omogućiti ćemo korisnicima da na brz način dolaze do potrebnih informacija o svim događajima

i dokumentima sa njihovim klijentima. Putem unosa podataka kroz ulazne i izlazne protokole te generiranjem dokumenata u ostalim modulima Horizont.ERP sustava stvara se baza korisnih podataka koje će ovaj proizvod prezentirati na najbolji način.

 

 

 
    Korisnička zona